MUZEA: | NARODOWE I SZTUKI | HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE | ETNOGRAFICZNE | SAKRALNE | MARTYROLOGICZNE | MILITARNE | TECHNIKI | PRZYRODNICZE |

   
MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
   
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ W OLSZTYNIE
   
MUZEUM PRZYRODY W OLSZTYNIE
   
MUZEUM WARMIŃSKIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
   
MUZEUM IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE
   
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W ELBLĄGU
   
MUZEUM REGIONALNE W OSTRÓDZIE
   
MUZEUM POGRANICZA W DZIAŁDOWIE
   
MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU
   
MUZEUM ZIEMI PISKIEJ W PISZU
   
MUZEUM MISYJNO-ETNOGRAFICZNE WERBISTÓW - PIENIĘŻNO
   
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU
   
MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU
   
MUZEUM WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
   
MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU
   
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE
   
MUZEUM KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO - PRANIE

 

 

© 2023